Σελίδα 1 από 1

TIP Ειδοποιήσεις με libnotify

Δημοσιεύτηκε: 14 Νοέμ 2007, 15:15
από agorf

Κώδικας: Επιλογή όλων

agorf@cygnus ~ $ notify-send --help
Usage:
  notify-send [OPTION...] <SUMMARY> [BODY] - create a notification

Help Options:
  -?, --help                        Show help options

Application Options:
  -u, --urgency=LEVEL               Specifies the urgency level (low, normal, critical).
  -t, --expire-time=TIME            Specifies the timeout in milliseconds at which to expire the notification.
  -i, --icon=ICON[,ICON...]         Specifies an icon filename or stock icon to display.
  -c, --category=TYPE[,TYPE...]     Specifies the notification category.
  -h, --hint=TYPE:NAME:VALUE        Specifies basic extra data to pass. Valid types are int, double, string and byte.
  -v, --version
Π.χ.

Κώδικας: Επιλογή όλων

notify-send -t 10000 -i gtk-dialog-info 'Example notification' 'This is a notification example using libnotify.'
Χρήσιμο για να βάζετε notifications στα bash scripts σας (όπου και αν αυτό χρειάζεται).

Re: Ειδοποιήσεις με libnotify

Δημοσιεύτηκε: 15 Νοέμ 2007, 14:53
από Indy
Όμορφο. Ο τρόπος παρουσίασής του ποικίλει ανά Desktop Environment;

Re: Ειδοποιήσεις με libnotify

Δημοσιεύτηκε: 15 Νοέμ 2007, 16:02
από agorf
Νομίζω είναι GNOME-oriented. Δεν έχω δοκιμάσει σε άλλα DE να δω τι γίνεται.

Re: Ειδοποιήσεις με libnotify

Δημοσιεύτηκε: 15 Νοέμ 2007, 22:11
από Indy
Μάλιστα. Σε GNOME, πάντως, φαίνεται πολύ ωραίο.